Christmas Eve Ramblings

Originally posted on Facebook last Dec. 25, 2009.

Pasko na. Pero tulad nga ng mga ilang nakaraang taon, kung aalisin mo ang masarap na mga kainan, parang wala na. Nawala na ung hiwaga ng Pasko nung childhood ko, at kahit kelan naman ay hindi ko naranasan ang ‘religious character’ ng holiday na ito (umamin kayo, meron bang nakakaramdam nun?).

Gusto ko lang i-share ang isa sa mga di ko makakalimutang marinig na mga lecture sa kolehiyo. Propesor sa Sosyolohiya at dating Seminarista.

Una, ang Bibliya daw ay totoo BILANG isang historical document. Ibig sabihin, ito ay rekord ng mga pangyayari sa buhay ni Hesus at sa lupain ng Palestine (na ngayon ay Israel). Pero hanggang dun lang.

Ang sabi ng mga liberation theologists, ayon daw sa pananaliksik ng Vatican nung mga Dekada 50-60, hindi mo makikita kahit saan sa Bibliya ang pagbanggit ng mga bagay na ‘metaphysical’, tulad ng ‘afterlife’. Tunay na mga tao, lugar, at pangyayari ang laman ng salaysay ng Bibliya.

Siya nga pala, ang ‘meta’ ay salitang Griyego para sa ‘lagpas’. Kaya ang ‘metaphysical’ ay ‘lagpas sa pisikal na mundo’, at ginagamit para sa mga bagay na diumano ay lagpas sa pag-intindi at pag-unawa nating mga pisikal na nilalang.

Saan nagmula daw ang mga mga metapisikal na laman ng Bibliya?

Kung maaalala natin, ang isa sa mga kulalang manunulat na nagsulat hinggil sa ‘langit’ sa ‘afterlife’ ay isang St. Augustine. Sa mga nakakaalala sa world history nila, si St. Augustine ay nabuhay nung bandang dulo ng Dark Ages. At ang mga pinag-aaralan ng mga intelektwal nun (dahil tanging mga taga-Simbahan lang ang nakakapag-aral nung Dark Ages sa Europa) ay mga pilosopong Griyego, tulad ni Plato.

O e ano ngayon? Tandaan natin na si Plato ang kauna-unahang pilosopo na nagbuo ng konsepto ng isang ‘lugar’ kung saan ang ‘kaluluwa’ ng mga tao ay napupunta. Siya rin ang isa sa mga unang nagbuo ng konsepto mismo ng kaluluwa. Hindi nakapagtataka na makakabuo si St. Augustine ng konsepto ng ‘langit’ at ‘kaluluwa’, yun ung pinag-aaralan nila nun e. At hindi nakapagtataka na ang mga sulatin niya ay lalamanin ang ganung mga bagay.

Malaki daw implikasyon nun. Ibinabasura ang matagal ng itinuturo ng Simbahan na mga ‘values’ ng bulag na pagsunod sa awtoridad at pagtitiis ng mga mahihirap. Dahil wala namang ‘langit’ na ang batayan ng pagpasok ay itinatakda ng isang ‘metapisikal’ na nilalang, walang rason para matakot ang mga naghihirap at api na itaboy ang awtoridad na nagpapahirap sa kanila. Lalo pa’t kung ramdam naman nila na ito ang masa, at hindi ang pagiging rebelde.

Ang ‘Heaven’, samakatuwid, ay hindi isang lugar na mas malayo pa sa buwan, kundi isa lamang ‘metapora’ para sa isang mas makataong lipunan.

Kung tutuusin nga, kung nabubuhay si Hesus ngayon, babansagan siyang terorista ng gobyerno:

Anti-imperyalista siya kasi tutol siya sa paghahari ng mapang-aping Imperyong Roman sa mga Hudyo.

Organisador at ahitador siya, umiikot siya sa mga iba’t-ibang bayan ng Palestina para magpaliwanag. At sinong mga nilapitan at inorganisa niya? Mga mangigisda tulad ni Peter, mga kawani ng gobyerno tulad ni Matthew, atbp.

Peminista rin siya, dahil tinanggap niya ang mga kababaihan tulad ni Mary Magdalene.

At isipin mo, sinasabi niyang pantay-pantay ang mayaman at mahirap. Sa panahon nila, napaka-radikal nun. Noon pinaniniwalaan na ang mayaman o hari ay ipinanganak na ganun at karapat-dapat na ganun.

Pero kung tutuusin, radikal pa rin yung ideya na yun hanggang ngayon, di ba?

P.S Hindi ako magtataka kung bakit magkasunod ang kaarawan ni Jesus Christ at ng Partido Komunista ng Pilipinas.

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s