Lumpen-Intellectuals

Originally posted in Facebook on September 7, 2009.
Una ko itong narinig sa isang forum. Binanggit ito ng propesor sa Film at ngayo’y Dean ng UPD College of Mass Communications na si Rolando Tolentino. Kumbinasyon ito ng dalawang termino: ang “intellectual” at ang “lumpen proletariat”.

Ang “lumpen” ay isang termino mula kay Karl Marx, at tumutukoy sa mga taong naghahanap-buhay sa anti-sosyal na mga paraan. Sila ang mga magnanakaw, swindler, puta, bugaw, killer-for-hire, atbp. Ang “intellectual” naman ay mga tulad ng mga estudyante sa kolehiyo, propesor, siyentista, kritiko ng sining, atbp.

Ano ngayon ang “lumpen intellectual”? Matalinong magnanakaw ala “Lupin III”? Estudyanteng nagpuputa para sa matrikula?

Kung nabasa na natin ang ilang mga sulatin ng mga Marxistang Pinoy, alam natin na ang karamihan ng mga “intellectual” ay nasa uring “petty bourgeoisie” o peti-burgesya. O sa ibang salita, ang uring nasa-gitna, fence-sitter, vacillating. Ang uri na sa maliit na krisis lang ay naitutulak pababa (halimbawa, ang mga call center agents) ngunit laging nangangarap mapabilang sa mga nasa itaas.

Sa madaling salita, ang lumpen intellectual ay ang intelektwal na handang gawin lahat para maka-angat, kahit pumatay.

Hindi naman ito nasa antas nung estudyante ng Philippine Science High School na nilason ang kanyang kaklase. Hindi naman laging “immediate” at “personal” ang pagpatay. Ang pagpatay ng mga lumpen intellectuals ay nagaganap sa isang society-wide, o social, scale.

Halimbawa, ang estudyante ng Unibersidad ng Pilipinas-Diliman na sasali sa organisasyon na kadikit ng UP Alyansa. Ang Alyansa ang partido pulitikal sa Diliman na sumuporta sa pagpasa ng Tuition and Other Fee Increases noong 2006. Kamuhi-muhi nga naman. Pero sasali pa rin ang estudyante. Bakit? Kasi, may “prestige”. Maganda sa resume ang pangalan ng mga organisasyon nila. At makakasama nila ang mga tunay na mayayaman, kaya maakyat nila ang social ladder. “Di bale ng magmukhang masama sa mata ng mga kapwa-magaaral, nasa kanya naman ang huling halakhak” yun marahil ang kanyang paliwanag.

Sabi ni Karl Marx sa “Communist Manifesto”, ang petty-b ay uring reaksyonaryo, o uri na tutol sa tunay na pagbabago. At kitang-kita natin iyon sa kasalukuyang Pilipinas. Mga hindi naman galing sa mga naghaharing uri, tulad ng mga panginoong maylupa at mga kapitalista, pero halos madapa sa pagmamadaling pagsilbihan ang mga nang-aapi.

Yung mga staff ng mga pinaka-trapong pulitiko, tulad ni Lorelei Fajardo ni Gloria Arroyo, galing rin sila petty-b tulad natin. Yung mga nasa seksyon ng Human Resources sa mga korporasyon na gumagawa ng mga paraan para mas lalong pagsamantalahin ang mga empleyado, galing rin sa petty-b tulad natin. Yung mga opisyal ng mga represibong adminstrasyon ng mga paaralan, galing rin sa petty-b tulad natin. At yung mga nagmumula sa mga kunyari’y mga progresibong organisasyon pero pinagkakakitaan lang ang pera para sa mga proyekto, petty-b rin naman.

Kaya nakakalungkot na makita ang mga ilang kapwa estudyante natin na sumali sa mga organisasyon tulad ng Akbayan kahit na alam na alam nila ang tunay na kulay ng mga ito. Hindi na bale ang testimonya ng mga daan-daang mga Aki, Teri, at Ali, mga namuhi at umalis ng nakita nila ang tunay na kulay: pang-Hepatitis na dilaw. Hindi na bale, basta ang personal nilang interes ay maisulong.

Kaya kinakailangan na tayong mga natitira ay manindigan, hindi sa prestihiyoso, kundi sa tama; hindi sa personal, kundi sa interes ng nakararami; May pag-asa pa para sa mga tulad natin. Ani uli ni Marx sa nasabing dokumento niya, maaaring maging “para sa pagbabago” ang petty-b kung kakalimutan niya ang kanyang katanginang “fence-sitter” at “social-climber”.

Kaya, manindigan.

Ilang mga Petty-B rin
Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s